LUMAL

Queen 04

  • Koda: 8053288295035
  • EAN:

Mr&Mrs Fragrance

Razširjevalec dišav 500ml
''Live like a queen.''

Stekleni aroma difuzor v velikosti 500ml blagovne znamke Mr&Mrs Fragrance. Difuzor je kreiral oblikovalec Luca Trazzi.  

Dišava 04 Holy Wood, Labdanum, Cedar Wood.

Dišeče note svetega lesa, cveta brškina, cedrovine.

Na voljo je več polnil, ki si jih lahko ogledate na povezavi tukaj.

Preberi več ...
  • Redna cena
  • 59,00

Postavite izdelek na ravno, varno površino.
Odstranite pokrov, odprite steklenico, namestite nastavek in potopite bele palčke v steklenico. Za intenzivnost vonja, obračajte palčke. Ko obrnete palčke si z milom temeljito umijte roke. Odišavljanje brez prižiganja ali škropljenja.

POZOR!

Hraniti izven dosega otrok in domačih živali. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. Kajenje prepovedano. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. Ob požaru: Za gašenje uporabiti: CO2, inerten prah, peno za gašenje. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi predpisi. PRI STIKU S KOžO: Umiti z veliko mila in vode. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Če draženjeoči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Vsebuje: tetrametil acetiloktahidronaftaleni, Cedrus atlantica, ekst., heptametil dekahidroindenofurano.