LUMAL

Queen 02

  • Koda: 8053288295011
  • EAN:

Mr&Mrs Fragrance

Razširjevalec dišav 500ml
''Live like a queen.''

Stekleni aroma difuzor v velikosti 500ml blagovne znamke Mr&Mrs Fragrance. Difuzor je kreiral oblikovalec Luca Trazzi.  

Dišava 02 Orange flower, Rose and Sandal.

Dišeče note pomarančega cveta, vrtnice in sandalovine.

Velikost izdelka - 10cmx 8.5cm x 17cm (WxDxH)

Na voljo je več polnil, ki si jih lahko ogledate na povezavi tukaj.

Preberi več ...
  • Redna cena
  • 59,00

Postavite izdelek na ravno, varno površino.
Odstranite pokrov, odprite steklenico, namestite nastavek in potopite bele palčke v steklenico. Za intenzivnost vonja, obračajte palčke. Ko obrnete palčke si z milom temeljito umijte roke. Odišavljanje brez prižiganja ali škropljenja.

POZOR

Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU S KOŽO: umiti u obilico vode. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Vsebuje: metil cedril keton, etil linalol, linalol, tetrametil acetiloktahidronaftaleni, Linalil acetat, benzil salicilat, etil 2,2-dimetilhidrocinamal, pinen, kariofilen, beta
pineni, geranil acetat, citronelol, ciklamen adehid, metil dihidroksi-dimetilbenzoat, heksil cinamal.