LUMAL

Capsules Citronella & Ginger

  • Koda: 03-8051277332211
  • EAN:

Mr&Mrs Fragrance

Polnila dišav za sisteme

Kapsule Ciao ZZZ, Citronella & Ginger. Mešanica 100% naravnih eteričnih olj, ki se sproščajo z mrzlim zrakom, s tehnologijo On air capsules in tako zagotavljajo pristnost vonja in aromatični učinek brez uporabe vode.

Kapsule ne vsebujejo alkohola. Kapsula je enostavno zamenljiva in omogoča ponovno uporabo.

Izdelane so v Italiji.

Čas delovanja +/- 30 ur

Vsebuje - 1  kapsulo.

Preberi več ...
  • Redna cena
  • 6,00

Kapsule odprete in jih vstavite v sistem za odišavljanje – Mr&Mrs Fragrance difuzor. Kapsule lahko shranite in večkrat uporabite dokler se po uporabi ne porabijo. 

Preverite priložena slikovna navodila.

Izdelek lahko uporabljate le za namen določen na izdelku na etiketi. Hraniti zunaj dosega otrok in živali. nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči /zaščito za obraz. po uporabi si umijte roke. PRI STIKU S KOŽO: Umijte z milom in vodo. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. odstanite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči  ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Idelek ni hrana. Ne zaužiti. Pri zaužitju: takoj pokličite center za zastrupitve ali zdravnika. Preprečiti sproščanje v okolje. Izdelka ne odlagajte v klasične gospodinjske odpadke. odstraniti vsebino/posodo v skladu z uradnimi predpisi. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Vsebuje: limonen, citral (-) - Pin-2 (3) -en, Cyperus scariosus.